Verzoek van de leden Nijboer, Boulakjar en Beckerman om het commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 8 september te verplaatsen