Inbreng verslag schriftelijk overleg over staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstukken 28165-368)