Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst Publicatie Voortgangsoverzicht mei 2022