Verslag van een schriftelijk overleg over Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-855)