Beslisnota: Brief krapte op de arbeidsmarkt: versie voor CWIZO