Verzoek om brief over de wijze waarop wordt geborgd dat inspraak (conform de AMvB onder de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)) wordt georganiseerd en hoe de IGJ daarop handhaaft