Lijst van vragen over de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (Kamerstuk 28165-370)