Afschrift brief aan Number 5 foundation over appreciatie rapport Gelijkwaardig Herstel