Verslag van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties