Voorstel schriftelijk overleg over de kabinetsbrief over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092, nr. 27)