Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022 (Kamerstuk 21501-33-946)