Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022 (Kamerstuk 21501-02-2507)