Convocatie openbare technische briefing door het Centraal Planbureau (CPB) inzake de Augustusraming - 23 augustus 2022 - 09.00 - 10.00 uur