Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst. Publicatie juli 2022