Beslisnota bij de Nota n.a.v. het verslag en de Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer