Afschrift van brief aan Nationale ombudsman en Kinderombudsman inzake rapport 'Caribische kinderen van de rekening'