Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over gaswinning in Nederland