Beslisnota inzake uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'