Definitieve Beslisnota's bij Prijsplafond Deel 3-1