Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht