Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief ggz (Kamerstuk 25424-619) en de Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod (Kamerstuk 25424-621)