Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag bij de novelle verbetering uitvoerbaarheid