Brief aan de de Raad voor de rechtspraak inzake prijsafspraken rechtspraak 2023-2025