Beslisnota inzake informeren FSV-geregistreerden en tijdlijn