Convocatie gesprek inspecteur-generaal IBTD, dhr. Snels