Beslisnota bij Opsplitsen van vanwege het lage Vpbtarief en CbCRstatistieken 2