Verzoek om een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over privacyoverwegingen en het delen van data t.b.v. oversterfteonderzoek en of hier belemmeringen plaats vinden en zo ja onder welke randvoorwaarden deze data wel gedeeld zouden kunnen worden.