Verzoek aan de Staatssecretaris VWS om de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren, in ieder geval voor de begrotingsbehandeling VWS, over de vorderingen ten aanzien van de toegezegde acties in de brief van 19 mei 2022 (Kamerstuk 32793-605) rond de kosteneffectiviteit en het uitrollen van het implementatieplan van een programmatische gordelroosvaccinatie.