Convocatie rondetafelgesprek Knelpunten in de uitvoering - 18 oktober 2022, 16.30-19.30 uur