Convocatie inbreng schriftelijk overleg Kabinetsbesluit PALLAS - d.d. 12 oktober 2022, 14.00 uur.