Convocatie Technische briefing Kernenergie d.d. 6 oktober 2022