Beslisnota inzake toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP27