Convocatie commissiedebat verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 d.d. 15 december 2022 (Artikel 100-procedure)