Beslisnota bij: 36194 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan