Convocatie inbreng schriftelijk overleg Beleidsnota cultuursensitieve zorg - d.d. 8 februari 2023, 14.00 uur.