Beslisnota inzake 36233-(R2175) Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van het op 21 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen verdrag tussen de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk der Nederlanden inzake uitlevering (Trb. 2021, 117)