Verzoek van het lid Sjoerdsma (D66) de Stichting en Werkgroep MH17 uit te nodigen voor een gesprek in de maand februari.