Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten