Afschrift van het antwoord op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten