Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de mogelijke gevolgen van de boycots op olie uit Rusland