Verzoek om een rappel uit te sturen op de motie Mohandis c.s (32 827, nr. 255). Hierin werd de regering verzocht te verkennen of het sanctiebeleid van het publieke omroepbestel kan worden aangescherpt en verduidelijkt waardoor ieders rol binnen het bestel helder is, en “op zo spoedig mogelijke termijn tot een voorstel hiertoe te komen”. Mede in het licht van de actualiteit het verzoek aan de staatsecretaris voor Cultuur en Media om op korte termijn alsnog op deze motie te reageren.