Verzoek om een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin hij de uitkomsten presenteert van de functie/salarismix waarover is gesproken tijdens het commissiedebat MBO van 9/16 november 2022 (31 524 nr. 542) en daarbij ook laat weten hoe deze middelen uiteindelijk verdeeld worden over de verschillende instellingen.