Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over ‘een centraal digitaal en openbaar register van alle personen in Nederland die een koninklijke onderscheidingen hebben gekregen’