Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Vestering over het voorop stellen van het bedrijfsbelang van slachthuizen