Beslisnota inzake Reactie op uitspraak rechter in de zaak Chora