Beslisnota bij Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btwregels voor het digitale tijdperk