Beslisnota bij Kamerbrief inzake geconsolideerde tekst wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)