Beslisnota bij brief Verdragsonderhandelingen Marokko