Convocatie rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie d.d. 15 februari 2023