Beslisnota bij brief Reactie op het Amendement van het lid Omtzigt over het toevoegen van wetenschappelijk onderzoek aan de doelen (Kamerstuk 36275-7)